આ બ્લૉગ શોધો

4 જાન્યુઆરી, 2013

GAZAL .... durgam pahaadoma rasto kari jaa

મિત્રો , ફરી એક ગઝલ રજુ કરું છું ........

દુર્ગમ પહાડોમાં રસ્તો કરી જા ..........

* દુર્ગમ  પહાડો માં   રસ્તો   કરી જા
   પાણીની જેમ સરળતાથી સરી જા

                *  જીવનનું  લક્ષ્ય  શું  છે  વિચાર જરા
                    કોઈને દિલ નહિ તો મસ્તક ધરી જા

*  ઊંચું મસ્તક રાખીને જીવન જી
   અંત આવે તો ફૂલ સમ ખરી જા

               *  લાશ  પણ તારી જાય છે પ્રવાહ માં
                   હામ તો એ છે એની વિરુદ્ધ  તરી જા

*  દુખી જગત  માં ખુશ કરવા પ્રભુ ને
   કોઈના પાલવ માં   ખુશી   ભરી જા
                                               -સઈદ  શેખ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો