આ બ્લૉગ શોધો

4 જાન્યુઆરી, 2013

Gazal ... Hu fasaayo chuu

એક ગઝલ રજુ કરું છું ..... ગમે તો પ્રતિભાવ આપવાનું ન ચુકતા .....


હું ફસાયો છું જિંદગીના અઝાબમાં .........


**     હું ફસાયો છું જિંદગીના અઝાબમાં
        શું કરું નહોતી તું મારા ઇન્ત્ખાબમાં

                                           **    તું મને મળે એ રીતે તોય છે ઘણું
                                                  દિવસે નહિ તો રાત્રે આવ ખ્વાબમાં

**     બેવડો નશો છે આ તારા શબાબનો
         ફૂલને બોળ્યો હોય જાણે શરાબમાં

                                         **     ઝુલ્ફ માં સજાવી એને તેં અમર કર્યો
                                                  ઝુલ્ફની સુગંધ વસી ગઈ ગુલાબમાં

**     તું ગુલાબ આપી જો મારી ઉદારતા
         મોકલીશ હું દિલ ને એના જવાબમાં

                                         **     જે હકીકતમાં હો અશક્ય શક્ય બને
                                                  કેટલી સરળતા રહેલી છે ખ્વાબમાં !

**     આ સઘળા ગ્રંથોનું જ્ઞાન બેકાર છે
         ઉતર પહેલા કોઈના દિલની કિતાબમાં!
                                                                      - સઈદ  શેખ 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો