આ બ્લૉગ શોધો

14 જાન્યુઆરી, 2016

હું તારો પ્રેમ છું.......

એક પ્રેમ ગીત સ્ફૂરી ગયું........ એ રજુ કરું છું.....ગમે તો દિલ થી દાદ આપજો ને ના ગમે તો કડક ટીકા પણ કરજો .......મને ગમશે ....

હું તારો પ્રેમ છું.........

તારા દિલની દરેક ધડકન માં હું
તારી ચૂડીઓ ની ખનખન માં હું
તારા આભૂષણોમાં ચાંદી ને હેમ છું........... હું તારો પ્રેમ છું......


તારી નીંદોમાં તારા સપનાઓ માં હું
તારા દર્પણમાં તારી અદાઓ માં હું
તું જેવું જુએ મને હું તેમ છું ... હું તારો પ્રેમ છું...........

તારી એકલતામાં હું તારો સાથ છું
તારા વિચારો માં પણ દિન રાત છું
તારી મેમરી માટે હું જ તો રેમ છું........હું તારો પ્રેમ છું......

હું પાનખર છું ને હું જ વસંત છું
તારા બધા દુખો નો હું જ અંત છું
હું ખુશી છું તારી ને હું જ વ્હેમ છું ......હું તારો પ્રેમ છું....

આ જે આપણી વચ્ચે જે કઈ હેત છે
એમાં ઈશ્વર નો જ કોઈ સંકેત છે
વિચાર,હું તારા માટે જ કેમ છું?..... હું તારો પ્રેમ છું...

તું મારો પ્રેમ ને હું તારો પ્રેમ છું....હું તારો પ્રેમ છું.....

-સઈદ શેખટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો