આ બ્લૉગ શોધો

31 ડિસેમ્બર, 2012

Maja etle shu

મજા વિષે દરેક માણસનો વિચાર અલગ અલગ હોઈ શકે છે અને હોવું પણ જોઈયેજ .આજે વર્ષનો છેલ્લો દિવસ છે .આ ખરેખર તો આપણા માટે વિચારવાનો દિવસ છે કે આપણે આ આખા વર્ષ માં શું કર્યું ? આખા વર્ષમાં આપણે  કયા સારા અને કયા ખરાબ કાર્યો કર્યા .એક મહત્વનું વર્ષ પસાર થઇ ગયું .આપને જો એમાં કોઈ સારા કામ ના કાર્ય હોય તો દુખની વાત છે અને કોઈ એક પણ સારું કાર્ય કર્યું હોય તો ચોક્કસ આજે આપણે  મોજ મજા કરવી જોઈએ .મોજ મજા નો અર્થ એ નથી કે આપણે રાતભર મિત્રો સાથે ડાંસ કરીએ કે પછી એનાથી પણ થોડા આગળ વધી ને દારૂની મેહફીલ માં પેગ ઉપર પેગ મારતા રહીએ ...  એક નિસ્વાર્થ સાચું સ્મિત પણ કોઈને આનંદિત કરવા માટે પુરતું છે .અરે મિત્રો ને ના મળી શકો તો કઈ નહિ પણ sms કરીને એમને નવા વર્ષની શુભેચ્છા આપશો તોય એક અનેરા આનંદ ની અનુભૂતિ થશે .રેપ કરનારા મૂર્ખાઓને કોણ સમજાવે કે બળજબરીથી કોઈનો પ્રેમ મેળવી શકાતો નથી કે સમ -ભોગ નો આનંદ મેળવી શકાતો નથી .સાચો આનંદ તો સરખા ભાગે સુખ દુખ વહેંચવામાં છે .કુદરત નો નિયમ છે જેવું વાવ શો એવું લણશો .જેટલો આનંદ કોઈ ને આપશો એટલું પામશો . અરબ કવિ ખલીલ જિબ્રાને આજ વાત ને આ રીતે વ્યક્ત કરી છે .

અને તમે તમારા મન ને પૂછો છો  કે 

મજામાં સારી કઈ અને ખરાબ કઈ તે કેમ ઓળખવી ?

તમારા ખેતરો અને બગીચાઓમાં જાઓ .

તમે શીખશો કે ફૂલોમાંથી મધ ભેગું કરવામાં 

મધમાખીને મજા પડે છે ,

પણ તે સાથેજ , માખીને પોતાનું મધ આપવામાં 

ફૂલને ય મજા પડે છે .

કારણકે મધમાખને ફૂલ એ જીવનનો ઝરો છે ,

અને ફૂલને મધમાખ પ્રેમનો દૂત છે ,

અને મધમાખ તથા ફૂલ બંનેને એ મજાની આપલે 

જરૂરીયાત તેમજ લહાવો છે .

તમારી મજાઓની બાબતમાં ફૂલ અને 

મધમાખ જેવા થાઓ . 

મિત્રો , નવા વર્ષની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ ......   

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો