આ બ્લૉગ શોધો

31 ડિસેમ્બર, 2012

Jindagi ...... Jindagi

જર્મન કવિ કુર્ત બાર્ક ની પ્રસિદ્ધ કવિતા અહી રજુ કરું છું ..... જિંદગી વિષે જ છે 


હું માત્ર  તેને જ ચાહી શકું 

જેની તલાશ કરવા કાજે 

હું ખુદ સ્વતંત્ર હોઉં !

આ દેશ , આ નગર , આ સ્ત્રી , આ જિંદગી 

અને એટલેજ 

ઓછા લોકો ચાહી શકે છે 

પોતાના દેશને 

થોડાકજ 

કોઈ નગરને 

અને આંગળીના વેઢે ગણાય 

એટલાજ 

પોતાના પ્રિય જનોને 

પણ , આ બધા 

બધાજ લોકો ચાહે છે 

જિંદગીને !!

હા , જિંદગીને !!

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો