આ બ્લૉગ શોધો

14 મે, 2013

જિસે ન હો ખુદ અપની મંઝિલકા પતા, ઉસે રાહકે પથ્થરભી રસ્તા નહીં દેતે


જિસે ન હો ખુદ અપની મંઝિલકા પતા, ઉસે રાહકે પથ્થરભી રસ્તા નહીં દેતે
દિશા દર્શન
...સઈદ શેખ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો